Rodinné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o rodine (Horváth, E., Varga, E.)
Judikatúra vo veciach bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov (Horváth, E.)
Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (Fabianová, Z., Frištiková, T.)
Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom (Tragalová, D., 2018)
Rodinné právo