Školstvo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní - školský zákon (Krajčír, Z., Mlsnová, J., Surmajová, Ž.)
Ekonomika školy a školského zariadenia (Konečná Veverková, I., 2014)
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach (Konečná Veverková, I., 2017)
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia (Böhmerová, A., Stanislavová, M., 2016)
Materská škola - organizácia a manažment (Konečná-Veverková, I., 2018)
Základná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2014)
Stredná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy v školstve (Belešová, J., 2017)
Riadenie školy a školského zariadenia (Veverková, I., 2013)
Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov (Bieleszová, D., 2015)
Sociálna a didaktická komunikácia (Šuťáková, V., Ferencová, J., Zahatňanská, M., 2017)
Škola a kvalita (Turek, I., 2015)
Školská a rovesnícka mediácia (Bieleszová, D., 2017)
Školská mediácia - riešenie konfliktov a sporov zmierovaním (Bieleszová, D., 2015)
Zriaďovateľ školy - práva - povinnosti - zodpovednosť (Konečná Veverková, I., 2016)
Metodický deň učiteľov (Pivarníková, O., 2018)
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (Stanislavová, M., 2018)
Školské výlety a exkurzie (Lengyel, P., 2018)