Súdy/prokuratúra

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ondrejová, A.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (Tittlová, M., Medelský, J.)
Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (Solej, A., Solejová, T.)
Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone väzby (Tittlová, M.)
Komentár k Zákonu o poľovníctve (Ľupták, M., Sarvaš, M.)
Judikatúra vo veciach azylu (Harajdič, J.)
Pobyt cudzincov - judikatúra (Berthotyová, E., 2017)
Zaistenie cudzincov (Berthotyová, E., 2017)
 Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru (Mezei, J., Šimonová, J., Nociar, J., Dinič, J., Fufaľ, I., 2019)