Aktuálny dopad zmien zákona o prokuratúre na právnu prax

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
13.06.2024

WEBINÁR: Aktuálny dopad zmien zákona o prokuratúre na právnu prax

Zmena dátumu konania webinára (nový termín): 13. 06. 2024

Cena (platí pre jedného účastníka): 90 eur s DPH

Miesto konania / forma: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Čas konania: 13,00 – 15,30 hod.

Trvanie: 2h

Cieľom webinára je získanie teoretických a praktických  informácií o prokuratúre ako ústavnom orgáne ochrany práva v podmienkach SR najmä v trestnom konaní, a to i z pohľadu široko pertraktovanej aktuálnej novely zákona o prokuratúre a čiastočne aj Trestného poriadku.

Komu je webinár určený

Webinár je určený prokurátorom, orgánom činným v trestnom konaní (OČTK), sudcom, advokátom, advokátskym koncipientom, študentom práva

Lektor

JUDr. Juraj Chylo, PhD. je absolventom Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva. Od roku 2010 pôsobil v advokácii, sprvu ako advokátsky koncipient a následne po zložení advokátskej skúšky ako advokát. Po úspešnom absolvovaní výberového konania bol generálnym prokurátorom SR 1. januára 2016 vymenovaný do funkcie prokurátora Okresnej prokuratúry v Bratislave, v rámci ktorej pôsobil na trestnom úseku. V roku bol 2019 preložený na výkon stáže na oddelenie trestné a boja proti organizovanej kriminalite Krajskej prokuratúry Bratislava, na ktoré bol riadne preložený po úspešnom absolvovaní výberového konania. V tom istom roku bol JUDr. Juraj Chylo, PhD. poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia dozoru v trestnom konaní Krajskej prokuratúry  Bratislava, do tejto funkcie bol riadne menovaný po absolvovaní výberového konania v nasledujúcom roku. Vo funkcii vedúceho oddelenia pôsobil do marca 2022. Externe pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva ako člen komisií pre štátne záverečné skúšky z trestného práva, školiteľ a oponent bakalárskych, diplomových prác a oponent rigoróznych a dizertačných prác. V rokoch 2013 - 2017 bol členom riešiteľského tímu na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva projektu podporovaného APVV: „Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach SR“, výsledkom ktorého bola vedecká monografia. V roku 2021 bol JUDr. Juraj Chylo, PhD. vymenovaný do funkcie člena Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy práva.

Prihlásenie na webinár

Uzávierka prihlášok na webinár: 6.6. 2024

Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.

Storno podmienky:

• Do 6.6.2024 – 80 % účastníckeho poplatku
• Od 7.6.2024 – 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty:

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.