Balíček - Finančné inžinierstvo


Typ produktu
Tlačená kniha

Originálne dielo, ktorého autori komplexne prezentujú problematiku finančného inžinierstva ako modernú vednú disciplínu. Jadrom publikácie je oceňovanie základných finančných derivátov – forwardov, futures kontraktov, opčných kontraktov a swapov.

Očakávané širšie využitie sofistikovaných metód v danej oblasti robí z publikácie neoceniteľnú pomôcku nielen pre študentov a doktorandov ekonomických fakúlt, ale najmä pre pracovníkov finančných inštitúcií pri praktickom riešení každodenných úloh. Na publikáciu priamo nadväzuje zbierka príkladov a CD ROM.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.