Balíček - Infozákon


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Ambíciou komentára je poskytnúť objektívny a podrobný výklad tejto problematiky spolu s čo najpodrobnejším prehľadom existujúcej judikatúry súdov Slovenskej republiky. Na viacerých miestach sa autori odvolávajú aj na existujúcu judikatúru súdov Českej republiky, ktoré vychádzajú z rovnakých princípov a podobného znenia zákona.

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo veciach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom tejto publikácie je priblížiť rozhodovaciu činnosť verejnosti pod označením reálnych účastníkov súdneho konania. Základ tvoria rozsudky Najvyššieho súdu SR. Doplnkom sú nálezy a uznesenia Ústavného súdu SR.

Obe publikácie sú vítanou pomôckou nielen pre žiadateľov, ale aj pracovníkov povinných osôb, ktorí neraz riešia dilemu, či žiadané údaje spadajú do pôsobnosti slobodného prístupu k informáciám, alebo nie. Oslovia občianske združenia, mimovládne organizácie, zamestnancov štátnej správy a samosprávy. V neposlednom rade určite budú prínosom aj advokátom, resp. celej právnickej verejnosti a študentom právnických fakúlt.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.