Balíček: Judikatúra SD EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 – 2016


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Balíček obsahuje päť publikácií, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až 2016. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky 2011 ‒ 2012, druhá prináša 43 rozsudkov za rok 2013, v tretej publikácii nájdete 26 rozsudkov vydaných Súdnym dvorom v roku 2014, vo štvrtej publikácii je spracovaných 32 rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v roku 2015 a piata publikácia obsahuje 28 rozsudkov za rok 2016.

Balíček je určený predovšetkým pre odborníkov na daňovú problematiku.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.