Balíček - Mediácia


Typ produktu
Tlačená kniha

Chcete mať riešenie problémov vo svojich rukách?

Vyriešte spory dohodou pomocou dôverného procesu mediácie. My vám k tomu ponúkame tri cenovo zvýhodnené publikácie. „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku, ktorá prináša osvedčené postupy a nové informácie z oblasti mediácie. Do sporov v školskom prostredí čitateľa uvádza publikácia „Školská mediácia – riešenie konfliktov a sporov zmierovaním“ obsahujúca konkrétne prípadové štúdie. Tematicky ju dopĺňa „Rovesnícka mediácia“, ktorá sa zameriava na tú časť riešenia konfliktov, ktorá sa uskutočňuje priamo žiakmi v triedach. Publikácie prepájajú teoretické informácie s praktickými mediačnými skúsenosťami.

Publikácie sú určené odborníkom v oblasti mediácie, širokej odbornej verejnosti v územnej samospráve (starostom, primátorom), ústredným orgánom štátnej správy (vedúcim úradov),  ministerstvám, miestnym orgánom štátnej správy, vedúcim  pedagogickým a odborným zamestnancom, učiteľom, koordinátorom prevencie aj vysokoškolským pracovníkom.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.