Balíček - Správa a vymáhanie pohľadávok


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Odborná monografia „Správa a vymáhanie pohľadávok“ poskytuje komplexný prehľad o problematike súvisiacej s pohľadávkami a ich vymáhaním. Dôsledne prepája právne, ekonomické, daňové, finančno-analytické a psychologické témy a sprístupňuje čitateľovi široké spektrum oblastí, ktorými sa profesionáli v oblasti pohľadávok zaoberajú. Publikácia poukazuje na práva veriteľov a nutnosť ich ochrany pred úmyselným, ako aj neúmyselným porušovaním platobnej disciplíny zo strany dlžníkov.

Na ňu nadväzuje praktická odborná príručka „Správa a vymáhanie pohľadávok 2“, obohatená o príklady, analýzy, vzory dokumentov, tlačív a podaní, ako aj výber z relevantných súdnych rozhodnutí. Oživením publikácie sú odpovede pohľadávkových expertov na otázky súvisiace s témami jednotlivých kapitol.

Obe publikácie tvoria výnimočnú pomôcku pre všetkých, ktorí sa zaoberajú riadením pohľadávok, a ich rozsiahly odborný záber ocenia ekonómovia, právnici, pracovníci inkasných agentúr, exekútorských úradov, bánk či poisťovní. Teraz si ich môžete kúpiť za výhodnú cenu formou akciového balíčka.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.