Psychológia manipulácie ľudského správania

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum
16.05.2024

Čas konania: 9,30 – 12,00 hod.

Miesto konania/forma: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena (platí pre jedného účastníka): 90 eur s DPH

Komu je webinár určený?

Webinár je určený tak odbornej verejnosti (orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, prokurátorom, exekútorom, notárom, sudcom, psychológom), ako aj širšej verejnosti.

Snahy o manipuláciu ľudského správania sú staré ako ľudstvo samé. Zmena ľudského správania manipuláciou je dosahovaná prostredníctvom vhodne zvolených psychologických metód, o ktorých webinár pojednáva. Cieľom webinára je vysvetliť a umožniť pochopiť niektoré zákonitosti ľudského správania v súvislosti s jeho ovplyvňovaním rôznymi druhmi psychologických manipulatívnych nástrojov. Psychológia manipulácie ľudského správania je významnou aj pre oblasť ovplyvňovania cieľových subjektov v rámci informačnej vojny napríklad pri tzv. cielených dezinformačných kampaniach, ktoré sú dnes bežným nástrojom ovplyvňovania spoločnosti prostredníctvom klamstva, polopravdy, šírených s cieľom zastrašiť.

Profil lektora:

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.

Špičkový slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik so psychologickým, právnym a bezpečnostným odborným vzdelaním. Expert na vyšetrovaciu a kriminálnu psychológiu, psychologické posudzovanie vierohodnosti, psychológiu propagandy a extrémizmu, a psychológiu informačnej bezpečnosti, okrem toho sa špecializuje aj na trestné právo a kriminalistiku, poznatky ktorých prepája s forenznou psychológiou v aplikačnej praxi.

Odborný konzultant so zameraním na oblasť psychologického posudzovania vierohodnosti výpovedí svedkov, podozrivých, obvinených a obžalovaných, na účely policajného vyšetrovania a súdneho konania.

Dlhoročný lektor vzdelávania v oblasti vyšetrovacej a kriminálnej psychológie a psychologického posudzovania vierohodnosti.

Vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva a psychológie lektor doplnil absolvovaním prestížneho Fulbrightovho štipendijného programu (Florida International University, USA), Národného štipendijného programu SAIA (New York University, USA) a študijným pobytom na Universität des Saarlandes (Europa-Institut) v Nemecku.

Lektor je autorom mimoriadne úspešnej publikácie „Investigatívna psychológia, 3. vydanie“.

Prihlásenie na webinár

Uzávierka prihlášok na webinár: 15. 5. 2024

Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.

Storno podmienky:

• Do 15.5.2024 – 80 % účastníckeho poplatku
• Od 16.5.2024 do 16.5.2024 – 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty:

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.