Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k škole

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
18.04.2024

Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k škole
Rodinná mediácia a jej využitie v školskom prostredí


Lektor: JUDr. Dagmar Tragalová
Termín: 18.4.2024, v čase: 13:00 - 16:00h

Cieľom je získať informácie k téme riešenia konfliktov medzi rodičmi v súvislosti s rodičovskými právami a povinnosťami vo vzťahu k škole. Zameriame sa na formy osobnej starostlivosti, rozhodovaciu prax súdov, povinnosti a prístup školy k rodičom a možnosti riešenia konfliktov prostredníctvom mediácie podľa zákona o mediácii. Poskytneme tiež odporúčania k téme pre manažment školy, jej pedagogických a odborných zamestnancov.

OBSAH:
• Formy starostlivosti podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
• Obsah rodičovských práv a povinností a možnosti ich obmedzenia
• Rozhodovacia prax súdov vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti
• Povinnosti školy k rodičom, ktorí spolu nežijú v jednej domácnosti podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
• Vzájomná informatívna povinnosť v prípadoch rozpadu rodiny žiaka
• Postup školy v prípade vykonávacieho konania v priestoroch školy podľa vyhlášky č. 207/2016 Z. z.
• Podstatné náležitosti týkajúce sa maloletých detí z mediačnej praxe
• Mediácia podľa zákona o mediácii a jej využitie pri riešení konfliktov v školách

Cieľová skupina: riaditelia, zástupcovia, sociálni pedagógovia, výchovní poradcovia, vedúci školských podporných tímov, triedni učitelia žiakov, školskí mediátori.

AUTORKA:


JUDr. Dagmar Tragalová je právničkou a registrovanou mediátorkou. Mediácii sa v praxi venuje 10 rokov. Je riaditeľkou Mediačného centra Poprad a prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska. Pôsobila v niekoľkých expertných tímoch Ministerstva spravodlivosti v projektoch zameraných na civilnú aj trestnú mediáciu. Je garantkou akreditovaného programu Mediátor. Prednáša na konferenciách. Je autorkou publikácie Rodinná mediácia. Ako deťom neublížiť rozvodom a spoluautorkou učebnice mediácie Mediácia – odborná príprava.

Autorkine články v produktoch Wolters Kluwer
Článok na direktor.sk: Proces a výsledok mediácie podľa zákona o mediácii
Článok na legalis.sk v časopise Súkromné právo (Mediačná sekcia): Dohoda o začatí mediácie a jej účinky na plynutie času
Rozhovor s JUDr. Tragalovou: Učiteľ je v procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor

Uzávierka prihlášok na webinár:
• 11.4.2024
Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.

Storno podmienky:
• Do 11.4.2024 – 80 % účastníckeho poplatku
• Od 11.4.2024 do 18.4.2024 – 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže webinára zúčastniť náhradník.

Kontakty:
Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

 

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.