Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
15.02.2024

Miesto konania
online

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl

Rozvoj kompetencií pre efektívne riadenie

 

Dátum konania: 15. 2. 2024, v čase: 13:00 - 16:00h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravuje postavenie riaditeľa školy a školského zariadenia a priamo súvisí s činnosťou a prácou riaditeľa.

Webinár je zameraný na objasnenie postavenia riaditeľa školy a školského zariadenia, aké sú jeho kompetencie, povinnosti a rozsah zodpovednosti a ďalej aj na vzťah zriaďovateľa k riaditeľovi, ako aj k škole (aké sú oprávnenia zriaďovateľa a ktoré činnosti zriaďovateľa sú už nad rámec zákona).

Dozviete sa aj to, aké sú práva a povinnosti riaditeľa školy pri výkone kontroly či inšpekcie a ďalšie ustanovenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve týkajúce sa výkonu funkcie a činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia.

 

JUDr. Matej Drotár - pôsobí ako právnik na Regionálnom úrade školskej správy v Prešove, kde okrem iného poskytuje aj odbornú poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení, zamestnancom školských úradov a zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Odborné poradenstvo poskytuje riaditeľom škôl a školských zariadení aj v rámci pôsobenia v súkromnej spoločnosti Profiškola, s.r.o. zaoberajúcej sa poradenstvom pre školy. Témam súvisiacim so školstvom a školskou legislatívou sa venuje aj publikačne.

Prečítajte si článok: Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a pozrite si ukážku mimoriadne úspešnej publikácie: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár.
Okrem skúseností z pôsobenia v orgáne miestnej štátnej správy v školstve má skúsenosti aj z pôsobenia v samospráve.

Podrobnosti k obsahu webinára:

• Všeobecne o zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vzťah k iným právnym predpisom
• Postavenie riaditeľa školy (všeobecne, vznik, zánik a prerušenie funkcie)
• Vzťah riaditeľa a zriaďovateľa (funkčný a pracovnoprávny)
• Kompetencie, povinnosti a zodpovednosť riaditeľa školy
• Kompetencie obce na úseku školstva. Vzťah obce a školy
• Pôsobnosť samosprávneho kraja a vzťah samosprávneho kraja a školy
• Pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy v školstve (Regionálny úrad školskej správy, Štátna školská inšpekcia, MŠVVaŠ SR)
• Vzťah riaditeľa školy k rade školy

Uzávierka prihlášok na webinár:

• 8.2.2024
Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.

Storno podmienky:

• Do 8.2.2024 – 80 % účastníckeho poplatku
• Od 9.2.2024 do 15.2.2024 – 100 % účastníckeho poplatku
Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty:

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.