Akcia

6. odborná konferencia k pracovnému právu

V predaji
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Faktické a právne úkony v pracovnom práve 

Dátum konania: 17. 10. 2024 – od 9.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia. online cez MS Teams

Odborní garanti:

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Usporiadateľ

 • Wolters Kluwer SR s. r. o.

Partneri

Zúčastnite sa jedinečného online podujatia 

Na našej konferencii sa stretnete so špičkovými odborníkmi zo Slovenskej aj Českej republiky, ktorí sa s vami podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe. Tento rok sa zameriame na praktickú stránku aj legislatívny pohľad na faktické a právne úkony v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Budeme tiež zohľadňovať možnosť ich súdneho preskúmania a sporov v prípade porušenia zákonnej povinnosti zo strany zamestnávateľa za účasti zástupcov zamestnancov.

Dôležitosť a praktické aspekty realizácie faktických úkonov v pracovných vzťahoch

Realizácia faktických úkonov v pracovných vzťahoch je dôležitou témou nielen pre akademické debaty, ale aj pre praktické fungovanie subjektov v pracovnoprávnych vzťahov.

Organizačné zmeny, nariadenie čerpania dovolenky alebo upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny sú len časťou faktických úkonov, ktoré sú podľa právnej doktríny nepreskúmateľné súdom. Avšak, ich nesprávne vykonanie môže narušiť práva zamestnanca alebo právo zástupcov zamestnancov na spolurozhodovanie bez sankcie neplatnosti. 

Ako rozlíšiť faktické úkony od právnych? A aké sú ich sankcie a následky pri nesprávnom vykonaní? Tieto a ďalšie otázky sú predmetom odborných výkladov aj mnohých súdnych rozhodnutí. 

Ďalšou dôležitou témou je tiež možnosť vyhlásiť faktické úkony za neplatné na základe analógie k § 17 ods. 2 Zákonníka práce, aj bez existencie doložky neplatnosti v konkrétnom zákonnom ustanovení s odkazom na ochranu slabšej strany.

Lektori z právnej praxe, garanti portálu pracovnepravo.sk a autori známych publikácií

Zúčastnite sa našej konferencie a získajte cenné poznatky od odborníkov, ktorí vám pomôžu lepšie porozumieť problematike faktických úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch. Buďte pripravení na výzvy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri ich realizácii, a spoznajte nástroje, ako sa im vyhnúť.

Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?

Významné pracovnoprávne podujatie na Slovensku

Už po šiesty raz, špičkoví odborníci zo Slovenskej a Českej republiky diskutujú o problematických otázkach v pracovnoprávnych vzťahoch.

Dôležité informácie o legislatívnych zmenách v pracovnom práve (aktuálnych aj pripravovaných)

Zostaňte informovaní o najnovšom alebo pripravovanom vývoji legislatívy a judikatúry v oblasti pracovného práva.


Ucelený pohľad na problematiku konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

Prakticky, s nadhľadom, a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.


Otázky a odpovede

Dva problémové okruhy – množstvo tém, názorov, riešení. Najlepší odborníci z oblasti pracovného práva sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

 

Program konferencie

Program konferencie bude rozdelený do dvoch kľúčových oblastí: 

 • I. Faktické úkony a právne úkony – forma, oprávnené subjekty
 • II. Možné „vady“ faktických úkonov

Program priebežne dopĺňame.

 

Spíkri

V rámci konferencie vystúpia:

 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva, PRK Partners
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. – Odbor pracovnoprávnych vzťahov, sekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. –Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • JUDr. Pavol Rak, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Mgr. Ida Budayová Kuklišová – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, A.K.F. LEGAL
 • JUDr. Radoslava Lichnovská – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Taylor Wessing
 • JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. - Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • a ďalší ... (priebežne dopĺňame)

Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof., generálny tajomník Labour Law Association

Registračné poplatky

Účastnícky poplatok 219 € + DPH

V tejto cene je zahrnuté:

 • 1-dňová online  (Šetríme váš čas, a preto sme zefektívnili konferenciu na 1 deň, pričom rozsahovo spĺňa požiadavky bežnej 2-dňovej konferencie),
 • záznam z konferencie,
 • vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM,
 • 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31.12.2024).

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.7.2024
 zľava 20 %

od 1.8. do 31.8.2024 zľava 10 %

od 1.9.2024

219 €   175,20 €

219 €   197,10 €

219 €

*Ceny sú uvedené bez DPH.  Cena registrácie platí pre jednu osobu.

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 9. 10. 2024. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

 

Vybrané publikácie lektorov

Storno podmienky:

Do 9. 10. 2024 – 80 % účastníckeho poplatku

Od 10. 10. 2024 do 17. 10. 2024 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty:

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150
Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.