5. odborná online konferencia k pracovnému právu

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum od
18.10.2023

Dátum do
19.10.2023

Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov
(možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)

Dátum konania:

 • 18. 10. 2023 – od 12.00 h do 15.30 h
 • 19. 10. 2023 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia

 • online cez MS Teams

Odborní garanti

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Usporiadateľ

 • Wolters Kluwer SR s. r. o.

Partneri

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • Portál www.pracovnepravo.sk

Účastnícky poplatok 199 € + DPH
V tejto cene je zahrnuté:
• 2-dňová online konferencia
• záznam z konferencie
• vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
• 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31.12.2023)

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.7.2023
 zľava 20 %

od 1.8. do 31.8.2023 zľava 10 %

od 1.9.2023

199 €   159,20 €

199 €   179,10 €

199 €

*Ceny sú uvedené bez DPH. Cena registrácie platí pre jednu osobu.

Od 6.10.2023 bude akceptovaná už iba platba kartou. 

 

Konferencia k pracovnému právu - 5. ročník

Nezmeškajte príležitosť zúčastniť sa v poradí už 5. ročníka konferencie k pracovnému právu. Online konferencia bude prebiehať 18.10. a 19.10. 2023. Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2023. Vedeli ste, že spíkrami konferencie sú aj niektorí autori publikácie Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie, ktoré vyšlo na trh pred pár mesiacmi?  

>>> PROGRAM & DETAILY <<<

Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

 • Do 10. 10. 2023 – 80 % účastníckeho poplatku
 • Od 11. 10. 2023 do 18. 10. 2023 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o konferencii: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.