Balíček: Právomoc a rozhodné právo, Brusel I, Notársky poriadok


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Publikácie sú určené širokej právnickej verejnosti ako sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, exekútorom, no môžu byť nápomocné aj zmluvným stranám, účastníkom (stranám) v rámci riešenia ich sporov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.