Akcia

Balíček: Ústava Slovenskej republiky, Zväzok I., II., III.


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Ústava Slovenskej republiky – komentár. Zväzok I.: V prvej časti komentára sa čitateľ oboznámi s historicko-právnou štúdiou venovanou formovaniu ústavných základov samostatnej Slovenskej republiky a ďalšiemu ústavno-politickému vývoju jej ústavného systému. Ďalej nasleduje samotný text komentára venovaný základným ústavným princípom a charakteristickým znakom Slovenskej republiky ako štátu, ako aj ľudským právam (teda článkom lokalizovaným v I., II. a III. hlave Ústavy SR).

Ústava Slovenskej republiky – komentár. Zväzok II.: Druhá časť obsahuje komentár tretej až deviatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, teda právnej úpravy ústavných orgánov. Autorský kolektív mal na zreteli, že komentár má slúžiť nielen potrebám právnej vedy, ale najmä potrebám právnej praxe. Preto sa autori osobitne zameriavajú a ponúkajú argumentmi podopreté riešenia na súčasné aj možné budúce praktické aplikačné problémy súvisiace s fungovaním ústavných orgánov, vrátane takých, ktorým doposiaľ právna veda nevenovala pozornosť. V publikácii sú v plnej miere zohľadnené ústavné zmeny, ktoré boli schválené koncom roku 2020 a významne sa dotkli najmä fungovania súdnej moci. Rovnako je v nej zachytená najnovšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, ktorý v poslednom období vydal viacero rozhodnutí so zásadným vplyvom na fungovanie ústavných orgánov a ústavného systému Slovenska.

Ústava Slovenskej republiky – komentár. Zväzok III.: Záverečný tretí zväzok prináša vôbec prvý komentár osobitných ústavných zákonov, ktoré spolu s Ústavou tvoria polylegálny slovenský ústavný systém. Autori, vedci pôsobiaci zároveň v právnej praxi, sa pri komentári zamerali predovšetkým na praktické aplikačné problémy v snahe splniť hlavnú úlohu, ktorá sa od komentárového diela očakáva – dať podrobné a pevnými argumentmi podporené odpovede na otázky, ktoré priniesla či prinesie aplikačná prax.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.