Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Školstvo a vzdelávanie

Wolters Kluwer prináša webináre z oblasti školstva na aktuálne školské témy. Sú určené predovšetkým riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim školských podporných tímov, sociálnym pedagógom, výchovným poradcom, učiteľom, ale aj všetkým záujemcom o danú oblasť. Vďaka vysokej odbornosti našich prednášajúcich poskytujú cenné informácie využiteľné v praxi a predstavujú nadštandardné vzdelávacie aktivity. Účastníci webinárov si môžu prehĺbiť svoje vedomosti v téme, ktorá ich zaujíma.

Najbližšie semináre

Sledujte stránky/aktuality portálu www.direktor.sk alebo náš e-shop pre ďalšie informácie o najbližších plánovaných webinároch, aby ste nezmeškali žiadne zaujímavé témy.

Seminár Termín Miesto Cena s DPH
Efektívna komunikácia školy s rodičom 26.09.2024 94,80 €
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 16.10.2024 94,80 €

Lektori

Lektori webinárov sú vysoko erudovaní a rozhľadení odborníci vo svojej oblasti a aj vďaka tomu prinášame svojim klientom vysoko profesionálne vzdelávacie podujatia.

  • JUDr. Matej Drotár

    JUDr. Matej Drotár

  • Mgr. Soňa Koreňová

    Mgr. Soňa Koreňová

  • JUDr. Dagmar Tragalová

    JUDr. Dagmar Tragalová