Novinka

Transpozícia práva EÚ

V predaji
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum
10.10.2024

Miesto konania / forma: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Čas konania: 9,30 – 12,30 hod.

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s transpozíciou práva Európskej únie, spolu s príkladmi z legislatívnej praxe.

Komu je webinár určený?

Webinár je určený pre štátnych úradníkov, ktorí pracujú s legislatívou, ako aj odborníkov z oblasti európskeho práva a medzinárodných vzťahov, advokátov, korporátnych právnikov. Webinár je taktiež vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o hlbší pohľad na proces transpozície európskych právnych predpisov do vnútroštátneho práva a jeho praktické dôsledky, a to na konkrétnych príkladoch z praxe.

Prečo by ste si nemali nechať tento webinár ujsť?

Webinár je jedinečnou príležitosťou na získanie cenných a praktických poznatkov o transpozícii práva EÚ, umožňujúcich lepšie porozumieť procesu implementácie európskych právnych predpisov do vnútroštátneho (slovenského) práva na praktických príkladoch. Budete mať možnosť byť informovaní o najnovších legislatívnych zmenách a výzvach v tejto oblasti a naučíte sa efektívne uplatňovať európske právne normy v praxi. Okrem toho, webinár ponúkne príležitosť získať odpovede na vaše otázky od skúsenej lektorky z praxe. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť a získajte nové perspektívy a znalosti v tejto oblasti.

Obsah webinára:

  • Tabuľka zhody a doložka zlučiteľnosti – Tabuľkou zhody sa spolu s doložkou zlučiteľnosti preukazuje súlad návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie. Tabuľka zhody, ako aj doložka zlučiteľnosti predstavujú podstatné náležitosti právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania, a to podľa § 7 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o ich obsahu sú upravené v prílohách Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. V rámci webinára sa poslucháči oboznámia s tým, ako správne vyplniť tabuľku zhody a doložku zlučiteľnosti vrátane praktických príkladov.
  • Goldplating –V rámci témy „tabuľka zhody“ sa poslucháči podrobne oboznámia s problematikou goldplatingu, jeho jednotlivými kategóriami, ako identifikovať goldplating  a vyhodnotiť takýto jav aj na príkladoch z praxe.
  • Transpozičná príloha, transpozičný odkaz, doložka vybraných vplyvov – S transpozíciou práva Európskej únie do slovenského právneho poriadku súvisia aj ďalšie náležitosti právneho predpisu, ktorými sú transpozičný odkaz, transpozičná príloha a doložka vybraných vplyvov, ktorých obsah bude tiež predmetom webinára.

Profil lektorky

JUDr. Zuzana Dzurjaníková, PhD. je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, počas štúdia absolvovala ERASMUS na Univerzite v Kodani (Dánsku). Od roku 2012 do roku 2015 bola členkou predstavenstva Paneurópskej únie na Slovensku. Po skončení štúdia pracovala ako advokátska koncipientka. Od roku 2015 pracuje ako hlavný štátny radca na odbore aproximácie práva (sekcia vládnej legislatívy) Úradu vlády Slovenskej republiky. Venuje sa najmä kontrole transpozície práva Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, koordinovaniu, pripomienkovaniu a metodickému usmerňovaniu tvorby návrhov právnych predpisov na ústredných orgánoch štátnej správy predkladaných do medzirezortného pripomienkového konania, na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a na rokovanie vlády SR. Náplňou jej činnosti je aj spolupráca s expertmi Európskej únie a orgánmi Európskej únie v oblasti aproximácie práva. V roku 2016 absolvovala ERASMUS pre štátnych úradníkov v Bruseli. V roku 2023 bola vymenovaná za členku Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov za Úrad vlády SR, ktorý je gestorom goldplatingu. Venuje sa publikačnej činnosti. Aktívne prispieva do renomovaného časopisu Zo súdnej praxe.

Cena zahŕňa – videozáznam, potvrdenie o účasti

Uzávierka prihlášok
7. 10. 2024

Storno podmienky
Do 7. 10. 2024 – 80 % účastníckeho poplatku
Od 8. 10. 2024 do 10. 10. 2024 – 100 % účastníckeho poplatku

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Neváhajte a využite množstevné zľavy!
od 2 účastníkov zľava 20 % (cena za jedného účastníka –72 eur s DPH)
od 3 účastníkov zľava 30 % (cena za jedného účastníka – 63 eur s DPH )

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.