Balíček: Pracovné právo I.


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Balíček obsahuje štyri publikácie, ktoré detailne riešia špecifické oblasti pracovného práva. Publikácia „Pracovný čas" ponúka návod na riešenie mnohých nejasností, ktoré v súvislosti s pracovným časom vznikajú. Základom publikácie sú príklady, na ktorých sú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce.

Prekážky v práci na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa predstavujú druhú špecifickú oblasť pracovného práva, ktorá je komplexne spracovaná v monografii „Prekážky v práci". Publikácia je praktickou pomôckou, v ktorej čitateľ nájde odpovede na najčastejšie a najdôležitejšie otázky súvisiace s touto problematikou.

Praktické problémy s používaním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú detailne vysvetlené v publikácii „Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru". Čitateľ získa ucelený pohľad na dobový kontext vzniku dohôd, ako aj na súčasné možnosti ich použitia.

Publikácia „Konto pracovného času" prináša právny pohľad na možnosti využitia tohto právneho inštitútu v praxi. Pridanou hodnotou publikácie je množstvo príkladov a otázok.

Balíček je určený predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.