Dane v súdnej praxi

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
48

Periodicita
štvrťročník

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
2453-787X

Najnovšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Súdneho dvora EÚ vo veciach daňového práva

Časopis DANE v súdnej praxi ponúka čitateľom každý štvrťrok aktuálne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, správy daní, ako aj ostatných daní. Autorský kolektív – sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR – výberom prezentujú zaujímavé a zásadné rozhodnutia z oblasti daňového práva s doplnením vlastného komentára.

Pravidelne prináša aj prehľady najnovších rozhodnutí Súdneho dvora EÚ z oblasti priamych aj nepriamych daní, resp. analýzu starších rozsudkov s precedentným vplyvom na riešenia pre oblasť daní. Rubriku spracovávajú renomovaní odborníci zo spoločnosti KPMG Slovensko.

Časopis je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy, ako aj podnikateľskú verejnosť, daňových poradcov, audítorov a ostatných odborníkov pre oblasť daňového práva.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.