Zo súdnej praxe

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 4
Cena ročného predplatného: 129,00 € / 6 čísel
V predaji - počet čísiel 4
Cena ročného predplatného: 179,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
48

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1335-177X

ISSN
1335-177X

ZO SÚDNEJ PRAXE už 28 rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v podobe rozsudkov a uznesení Najvyššieho súdu SR. Autorský kolektív sprostredkúva svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR, od roku 2008 nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a od roku 2022  už aj rozhodnutí a uznesení Najvyššieho správneho súdu SR.

 Popri komentovaných rozhodnutiach vrcholových súdov SR časopis prezentuje aj pôvodné články z pera profesionálov k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Čitateľom sa tak ponúka možnosť nahliadnuť do „kuchyne“ tvorcov legislatívy či priblížiť prácu tých, ktorých výsledky práce využívajú v praxi, doplniť a prehĺbiť si profesijné znalosti, s cieľom vytvoriť vhodnú platformu na prezentovanie vlastných odborných skúseností či názorov.  

Časopis je určený pre širokú právnickú obec - advokátov, notárov, súdy, prokuratúry a orgány štátnej správy. V priebehu svojej existencie si časopis našiel pevné a stabilné miesto na trhu odborných periodík svojho zamerania. Opodstatnenie časopisu dokumentuje pretrvávajúci záujem o jeho odber, čo jeho tvorcov podnecuje k ešte intenzívnejším snahám o jeho skvalitňovanie hľadaním nových foriem a spôsobov jeho prezentácie a zvyšovania jeho informačnej hodnoty.

Online časopis

Online verziu časopisu spolu s archívom od roku 2011 nájdete na www.legalis.sk

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.