Žiadosť na uplatnenie práv ohľadom spracovania osobných údajov

V súlade s pravidlami spracovania a ochrany osobných údajov vo Wolters Kluwer máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, pre aký účel a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Všetko ohľadom spracovania osobných údajov vo Wolters Kluwer sa dozviete na stránke Informácie o spracovaní osobných údajov.

V záležitostiach súvisiacich s vašimi právami pri spracovaní osobných údajov sa na nás môžete obracať prostredníctvom tohto formulára, ktorý stačí vyplniť a odoslať.


(i) Na zadanú emailovú adresu vám pošleme autorizačný kód.
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o zložitú požiadavku, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O prípadnom predĺžení a jeho dôvode vás samozrejme budeme informovať.

Ďakujeme Vám.