Balíček: Ekonomika a jej kľúčové výzvy


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia, načrtávajú sa východiská spoločnosti budúcnosti a takisto existuje snaha o obnovenie dôvery občanov v ideu jednotnej Európy. Sme však ochotní prijať tieto zmeny a prispôsobiť sa im?

Balíček kníh pod vedením známeho ekonóma prof. Petra Staněka, CSc, obsahuje diskusie o kľúčových výzvach, pred ktorými stojí nielen spoločnosť ako taká, ale aj samotný človek. So spoluautormi rozoberá limity ďalšieho vývoja ekonomiky i spoločnosti vzhľadom na nadmerné plytvanie prírodných zdrojov, najmä vody, na umelú inteligenciu, ktorá odzrkadľuje nás samých a vytvára obraz spoločnosti 5.0, a spoločne poukazujú na to, že vzhľadom na rýchlosť a komplexnosť zmien je dôležitá najmä rýchlosť reakcie a rozhodovania aj na úrovni Európskej únie, keďže obyvateľstvo pomaly stráca dôveru v túto inštitúciu.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.