Novinka

Zákon o dani z pridanej hodnoty – komentár

Pripravujeme
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
7/2024

Väzba
mäkká

Počet strán
884

Rozmery
A5 (148x210mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0688-3

ISBN
978-80-571-0689-0

Jedinečný komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty je hodnotným zdrojom poznatkov a praktických informácií o DPH. Unikátne zloženie autorského kolektívu pozostáva z autorov pôsobiacich v štátnej správe, súdnictve, daňovom poradenstve, ako aj v akademickej obci. Ich vysoká odbornosť, bohaté praktické skúsenosti, ako aj skvelá orientácia v jednotlivých relevantných prameňoch práva či iných zdrojoch dávajú záruku, že pre čitateľa bude publikácia cenným zdrojom poznatkov využiteľných pri uplatňovaní práv a plnení povinností týkajúcich sa tejto dane.

Komentár analyzuje praktické uplatňovanie DPH v konkrétnych prípadoch na základe vzájomného vzťahu jednotlivých ustanovení smernice 2006/112/ES, jej vykonávacieho nariadenia a zákona o dani z pridanej hodnoty. Dôležitý prameň práva predstavuje aj početná judikatúra Súdneho dvora, súdu Súdneho dvora EÚ, ktorý je jedinou inštitúciou s kompetenciou podávania právne záväzného výkladu. Ďalšie zdroje poznatkov použitých pri spracovaní komentára sú aj závery Výboru pre DPH, poradného orgánu zaoberajúceho sa uplatňovaním právnych aktov Únie týkajúcich sa DPH, rôzne výkladové prostriedky vydávané kompetentnými orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (Ministerstvom financií SR a Finančným riaditeľstvom SR), aktivity Slovenskej komory daňových poradcov a iné početné zdroje.

Unikátny spôsob spracovania publikácie, jej špecifické zameranie, ako aj vysoká odbornosť jej autorov sú zárukou, že ide o mimoriadne kvalitnú odbornú pomôcku, ktorú prednostne ocenia odborníci profesijne prichádzajúci do kontaktu s problematikou DPH, daňoví poradcovia, účtovníci, právnici, sudcovia, podnikatelia, ale aj študenti ekonomických a právnických fakúlt.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.