Balíček: Priestupky


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Tri publikácie z oblasti priestupkového práva sú vítanou pomôckou pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov a prokurátorov, ako aj pre predstaviteľov samosprávy, pracovníkov obecných úradov a príslušníkov Policajného zboru SR a obecných polícií.

„Zákon o priestupkoch – komentár" poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prerokovávaním priestupkov a iných správnych deliktov a pri vysvetlení jednotlivých ustanovení zákona zohľadňuje problémy a osobitosti, s ktorými sa najmä samospráva stretáva pri aplikácii tohto zákona. Súčasťou komentára je 56 editovateľných zdrojov, ktoré si možno stiahnuť na našom e-shope (kód nájdete v publikácii).

Publikácia „Judikatúra vo veciach priestupkového práva" ponúka stále aktuálnu judikatúru z priestupkového práva uverejnenú vo vybraných rozhodnutiach ESĽP, v nálezoch a uzneseniach ÚS SR v rozhodnutiach NS SR, v rozhodnutiach Najvyššieho správneho súdu ČSR a Najvyššieho správneho súdu ČR. Základom publikácie sú publikované a nepublikované rozhodnutia správnych súdov, užitočné pre právnu prax aj pre laickú verejnosť. Pre všetky rozhodnutia bola vytvorená právna veta a vybraté časti z odôvodnenia rozhodnutí, na podporu a uľahčenie pochopenia interpretácie priestupkového práva.

Ako možno riešiť rôzne konflikty a spory v susedských vzťahoch sa dočítate v 2. vydaní úspešnej publikácie „Susedské spory v obci". Autorka JUDr. Helena Spišiaková v nej spracovala svoje dlhoročné skúsenosti s riešením susedských sporov a na konkrétnych prípadoch vysvetľuje, kedy a ako môže ochranu susedovi poskytnúť obec, a to aj z pozície stavebného úradu, a kedy už obec nie je oprávnená zasiahnuť a účastníkov konania je potrebné odkázať na súd alebo podnet postúpiť na príslušné orgány štátnej správy.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.