Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum od
24.11.2023

Dátum do
24.11.2023

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní

Lektor: doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Dátum: 24.11.2023

Čas: 9.30-12.00

Cena: 81,67 eur bez DPH, 98 eur s DPH

Informácia o téme: 

Webinár bude zameraný na praktické využitie inštitútu odporovania právnym úkonom v konkurznom konaní. Analyzované budú podmienky podania odporovacej žaloby pri jednotlivých skutkových podstatách, unesenie dôkazného bremena v konaní ako aj rozbor aktuálnej judikatúry v tejto oblasti. Prednáška je určená správcom, advokátom a odbornej verejnosti.

Lektor:

Jaroslav Dolný je partnerom spoločnosti Origon Recovery Solutions. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a je špeciálnym správcom zapísaným v oddiele špeciálnych správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

V súčasnosti pôsobí aj ako docent na katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Uzávierka prihlášok na webinár je 20. 11. 2023. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

  • Do 20. 11. 2023 – 80 % účastníckeho poplatku
  • Od 21. 11. 2023 do 24. 11. 2023 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.