Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
6/2014

Väzba
mäkká

Počet strán
120

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8168-048-9

Publikácia „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Komentár je obohatený o aktuálne príklady aplikácie tohto zákona v praxi, zároveň sa v ňom nachádzajú aj praktické vzory právnych dokumentov a judikatúra. Autorka komentára, JUDr. Tatiana Mičudová, dôkladne naplnila svoj zámer a pripravila pre všetkých, ktorých sa zákon o výkone práce vo verejnom záujme týka, mimoriadne kvalitnú pomôcku. Jej využitie nesporne prispeje k správnemu pochopeniu podstaty zákona, čo je dostatočný dôvod, aby si našla „čestné“ miesto v knižniciach personalistov, právnikov obecných a mestských úradov, škôl, ako aj všetkých zamestnávateľov, na ktorých sa tento právny predpis vzťahuje.