Dopredaj

Analýza rozhodovania

Vypredané
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Autor

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
1/2007

Počet strán
142

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8078-131-6

Autor tejto v slovenskej ekonomickej literatúre ojedinelej publikácie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu, podáva základný prehľad o princípoch a metódach analýzy rozhodovania. Od úvodnej časti, v ktorej načrtáva problémy rozhodovania, jeho štrukturalizáciu, základné a prostriedkové ciele, nástroje, strany rozhodovania a diagramy vplyvu, prechádza k riešeniu problémov rozhodovania bayesovského typu a podľa iných princípov rozhodovania.

Pozornosť venuje analýze senzitívnosti a jej vplyvu na zmeny pravdepodobnosti, rozoberá užitočnosť a vzťah rozhodovateľa k riziku, poukazuje na aditívnu funkciu užitočnosti i na viackriteriálne modely užitočnosti s interakciami, vysvetľuje metódy ohodnotenia pravdepodobnosti náhodných udalostí i metódy na ohodnotenie spojitých rozdelení. V záverečnej časti sa sústreďuje na bayesovskú indukciu, bayesovské intervaly spoľahlivosti pre strednú hodnotu i pre regresný koeficient v lineárnej párovej regresii, na bayesovské bodové a redukované odhady, testovanie štatistických hypotéz.

Výklad vyúsťuje do bayesovského rozhodovania pomocou bodových odhadov, testovania štatistických hypotéz a testov o strednej hodnote. Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, môže byť osožná ako veľmi dobrá pomôcka pre všetkých, ktorí majú dočinenia s problematikou analýzy rozhodovania na základe kvantitatívnych prístupov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.