Občiansky zákonník. Stručný komentár

Ceny sú vrátane DPH


Autor

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
1/2010

Počet strán
1282

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8078-368-6

Tretie, prepracované a doplnené vydanie

Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec. Upozorňuje aj na súvislosti s inými ustanoveniami zákona či s ustanoveniami iných vykonávacích, dopĺňajúcich alebo súvisiacich právnych predpisov. Komentár dopĺňa aktuálna judikatúra. Zachytáva stav legislatívy účinnej k 1. októbru 2010.

Súčasťou publikácie je aj druhý zväzok, ktorý obsahuje úplné znenie Občianskeho zákonníka v účinnom znení.

Občiansky zákonník je vhodným doplnením odbornej knižnice širokej právnickej verejnosti, najmä sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov. Publikácia je vhodná aj pre študentov práva ako doplňujúca študijná literatúra.