Podnikové kombinácie podľa IFRS

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
1/2010

Väzba
mäkká

Počet strán
173

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-8078-330-3

Cieľom publikácie je charakterizovať podnikové kombinácie podľa IFRS, prezentovať historický vývoj tejto problematiky, porovnať prístupy k podnikovým kombináciám na základe jednotlivých IFRS, poukázať na súčasný stav v tejto oblasti a vysvetliť nadväznosť podnikových kombinácií a konsolidovanej účtovnej závierky.

Publikácia je určená účtovným jednotkám v SR, ktoré musia zostavovať individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou, odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o predmetnú problematiku, ako aj študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.