Účtovná závierka obchodných spoločností

Predaj ukončený
  • Dostupné v sieti Martinus
  • Dostupné v sieti Panta Rhei
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Predaj ukončený
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
8/2020

Väzba
tvrdá

Počet strán
1224

Rozmery
B5* (170x240mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0247-2

ISBN
978-80-571-0248-9

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v mnohých oblastiach aj z IFRS, venuje sa
v potrebnej miere aj im. Sú v nej analyzované takmer všetky ustanovenia zákona o účtovníctve, postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení MF SR k účtovnej závierke mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, pričom poukazuje aj na chyby, ktoré sa pri ich uplatňovaní v praxi vyskytujú. Nevenuje sa vedeniu účtovníctva,
ale len účtovnej závierke. Preto v nej nie sú uvedené účtovné súvzťažnosti, s výnimkou prípadov, keď to je potrebné na pochopenie účtovnej závierky. Kvôli názornosti a prehľadnosti obsahuje aj niekoľko desiatok tabuliek a približne 600 schém.

Svojím obsahom, rozsahom a detailom spracovania sa radí k unikátnym publikáciám tohto druhu na Slovensku. V mnohých prípadoch má charakter až komentára k právnym predpisom.

Autor, pôvodne vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, od r. 1991 pracuje v audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG, najskôr v Nemecku a od r. 1993 na Slovensku, od r. 2019 na pozícii retired partner / consultant. Jeho odborným zameraním je audit účtovnej závierky a účtovné poradenstvo. Počas svojej 30-ročnej audítorskej praxe má za sebou viac ako 1 000 auditov účtovnej závierky. Bol lektorom stoviek seminárov, školení a interných tréningov. Je autorom viac ako 40 knižných publikácií a vysokoškolských skrípt a 80 príspevkov v odborných časopisoch.


"S Ing. Richardom Farkašom, PhD. spolupracujem od roku 1994, kedy som začala pracovať na ministerstve financií na odbore, ktorého náplňou je príprava legislatívy zameranej na účtovníctvo a štatutárny audit. Možnosť tejto spolupráce si vysoko vážim. Má rozsiahle vedomosti a vzácne znalosti z praxe, ktoré sú pre mňa a mojich kolegov veľkým prínosom pri nastavovaní legislatívy a riešení nových účtovných postupov. Svojou prácou sústavne zvyšuje povedomie účtovníkov, audítorov, manažérov organizovaním seminárov a svojimi odbornými prácami.  Táto publikácia logickým spôsobom objasňuje čitateľom všetko, čo by mali o účtovnej závierke obchodných spoločností vedieť, od úpravy tejto oblasti v európskom práve, cez zákon o účtovníctve platný v Slovenskej  republike až po účtovnú závierku ustanovenú opatreniami ministerstva, a preto by nemala chýbať v žiadnej odbornej knižnici."
Ing. Viera Laszová
Riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva
Ministerstvo financií SR


"Autora tejto publikácie – Ing. Richarda Farkaša, PhD. – poznám už takmer 40 rokov, čo ma oprávňuje vysloviť názor, že ho považujem za excelentného autora, ktorý je obdarený schopnosťou spájať hlboké teoretické poznatky a praktické skúsenosti z oblasti účtovníctva v tom najširšom zmysle slova a prezentovať ich v zrozumiteľnej forme. So záujmom sledujem jeho publikačné výstupy, ktoré sú bohatým zdrojom informácií aj pre študentov v ich vysokoškolskom štúdiu i pri písaní záverečných prác. Ako autor sa vyznačuje stopercentnou znalosťou problematiky účtovníctva na národnej aj nadnárodnej úrovni, so zameraním predovšetkým na účtovnú závierku. Dôkazom toho je aj táto publikácia, ktorá podáva čitateľovi zrozumiteľným spôsobom komplexný  pohľad na účtovnú závierku obchodných spoločností."
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva, Fakulta hospodárskej informatiky,
Ekonomická univerzita v Bratislave

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.