Právno-psychologické aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede

Predaj ukončený
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum od
08.11.2023

Dátum do
08.11.2023

Máte radi pravdu a chcete vedieť ako odhaliť klamstvo?

Webinár je hlavne zameraný na charakteristiku jednotlivých taktík odhaľovania klamstva, čo je zaujímavé nielen pre odbornú, ale aj pre širšiu laickú verejnosť. Informácie získané z webinára je možné využiť nielen v odbornej praxi, ale aj v oblasti vytvárania medziľudských vzťahov, v manželstve či partnerskom spolužití, napríklad pri odhaľovaní či riešení nevery, resp. problémov súvisiacich s rozvodom.

Webinár je určený predovšetkým odbornej verejnosti (OČTK, advokátom, psychológom) z dôvodu, že jeho poznatky môžu prispieť najmä pri zefektívňovaní zložitého procesu vyhodnocovania vierohodnosti svedeckej výpovede v prípravnom konaní, resp. v konaní pred súdom.

Čo môžete od webinára očakávať? 

Jedným z kľúčových prvkov trestného konania je výpoveď svedkov, avšak nie vždy sú tieto výpovede pravdivé. Ak sa objaví podozrenie na krivú výpoveď, súd môže využiť nástroj predvolania svedkov na súd a vykonať výsluch svedka. Pri tomto procese hrá dôležitú rolu súdna psychológia, ktorá sa zaoberá napríklad analýzou výpovedí a detekciou klamstiev. Vďaka tejto disciplíne môže súd získať dôležité informácie a rozhodnúť o vine alebo nevine obvineného. Na našom webinári sa dozviete viac o tom, ako súdna psychológia môže pomôcť pri výsluchu svedka v trestnom konaní a ako odhaliť krivú výpoveď.

Lektor je kriminálny psychológ, právnik, bezpečnostný analytik, autor významných publikácií

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD. - špičkový slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik so psychologickým, právnym a bezpečnostným odborným vzdelaním. Expert na vyšetrovaciu a kriminálnu psychológiu, psychologické posudzovanie vierohodnosti, psychológiu propagandy a extrémizmu, a psychológiu informačnej bezpečnosti, okrem toho sa špecializuje aj na trestné právo a kriminalistiku, poznatky ktorých prepája s forenznou psychológiou v aplikačnej praxi. Lektor je autorom mimoriadne úspešnej publikácie Investigatívna psychológia, 3. vydanie

  • Forma uskutočnenia webinára: online cez MS Teams
  • Lektor: Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.
  • Usporiadateľ: Wolters Kluwer SR s. r. o.
  • Partneri: Inštitút kriminálnej psychológie

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.8.2023
 zľava 20 %

od 1.9. do 30.9.2023 zľava 10 %

od 1.10.2023

110 €   88 €

110 €   99 €

110 €

*Ceny sú uvedené bez DPH. Cena registrácie platí pre jednu osobu. 

 

Zaujímate sa o tému súdnej psychológie, chcete vedieť odhaliť krivú výpoveď či hlbšie nazrieť do výsluchu svedka vo všeobecnosti, prípadne svedka v trestnom konaní?

Ak ste odpovedali áno na aspoň jednu z týchto otázok, potom je pre vás náš online webinár správnou voľbou. Budete mať jedinečnú príležitosť získať rady a tipy od lektora a odborníka z praxe, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v oblasti súdnej psychológie a možno tak aj zvýšiť vašu úspešnosť v odhaľovaní krivej výpovede. 

Viac informácií o programe nájdete tu. 

>>> PROGRAM & DETAILY <<<


Uzávierka prihlášok na webinár je 31. 10. 2023. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

  • Do 31. 10. 2023 – 80 % účastníckeho poplatku
  • Od 1. 11. 2023 do 8. 11. 2023 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

 

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.