Balíček: Samospráva – otázky a odpovede

Posledné kusy - neváhajte s objednávkou!
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Výhodný balíček obsahuje 3 mimoriadne hodnotné a v praxi využiteľné publikácie, ktoré ocenia najmä funkcionári a zamestnanci samospráv, ale aj ostatní odborníci so zameraním na túto oblasť.

Publikácia „Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede" prináša 135 odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s rozpočtovým procesom, zostavením a tvorbou rozpočtu a záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Cieľom autorky bolo sprístupniť odbornej verejnosti informácie z oblasti rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy a rozpočtovníctva. Svoj zámer zrealizovala vydareným spôsobom a pripravila pre čitateľa praktickú príručku, v ktorej nájde odpovede na mnohé otázky, ktoré sa môžu v procese zostavovania a tvorby rozpočtu a záverečného účtu vyskytnúť.

Publikácia „Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede prináša" 90 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, ale aj otázky týkajúce sa pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Poslaním publikácie je poskytnúť praktické informácie na pomoc voleným funkcionárom i zamestnancom v miestnych samosprávach.


Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede" obsahuje vybraný okruh otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi vo vzťahu medzi všeobecnými právnymi predpismi verejného práva a špeciálnymi právnymi predpismi v oblasti školstva. Štruktúra knihy je ľahko absorbovateľná priamo v praxi pri riadení regionálneho školstva a je rozdelená do troch základných kapitol. Prvé dve kapitoly sa venujú konkrétnemu konaniu a začínajú sa všeobecným úvodom k danému typu konania. Pokračujú riešením praktických otázok a odpovedí, ktoré sú zamerané na konkrétne postupy pri uplatňovaní základných právnych predpisov v oblasti riadenia škôl týkajúcich sa najmä činnosti riaditeľov škôl a ich úloh.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.