Novinka

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

V predaji
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Prednášajúci

Typ produktu
Seminár

Dátum
27.06.2024

Čas konania: 13:00 – 16:00 hod.

Miesto konania/forma: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena (platí pre jedného účastníka): 79,00 eur bez DPH, 94,80 eur s DPH

Webinár je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, uchádzačom o túto funkciu, predsedom rád škôl, zriaďovateľom škôl a školských zariadení a delegovaným zástupcom zriaďovateľa v radách škôl, pedagogickým a odborným zamestnancom, rodičom detí, ale aj širšej verejnosti.

Na webinári vám predstavíme činnosť rady školy. Budeme hovoriť o vzťahu zriaďovateľa a riaditeľa k rade školy, kompetenciách rady školy a správnom fungovaní rady školy. Okrem toho vám poskytneme informácie o tom, čo by mal obsahovať štatút rady školy a ako prebieha výberové konanie na funkciu riaditeľa. Podrobnejšie sa budeme venovať aj úlohám zriaďovateľa a rady školy v rámci výberového konania. Rovnako vás upozorníme na najčastejšie otázky a chyby, ktoré sa v praxi týkajú rady školy a výberového konania.

Obsah:

  1. postavenie rady školy,
  2. ustanovenie rady školy a členstvo v rade školy,
  3. kompetencie rady školy,
  4. činnosť rady školy,
  5. právna úprava výberového konania,
  6. úlohy zriaďovateľa a rady školy v procese výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Profil lektora: JUDr. Matej Drotár pôsobí ako právnik na Regionálnom úrade školskej správy v Prešove. Poskytuje odborné poradenstvo aj prostredníctvom svojej súkromnej spoločnosti Profiškola, s.r.o. Je autorom komentára k Zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a knihy s názvom Pracovné právo pre školy a školské zariadenia. Je autorom odborných príspevkov v časopise Manažment školy v praxi, na portáli direktor.sk, je tiež lektorom a odborníkom v rámci odpovedného servisu portálu direktor.sk. Okrem skúsenosti z pôsobenia v orgáne miestnej štátnej správy v školstve má skúsenosti aj z pôsobenia v samospráve. 

Uzávierka prihlášok na webinár je 20. 6. 2024. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám budú e-mailom zaslané pokyny na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

  • Do 20. 6. 2024 – 80 % účastníckeho poplatku
  • Od 21. 6. 2024 do 27. 6. 2024 – 100 % účastníckeho poplatku

 

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na webinári. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.