Vytvorené: Kategória: Aktuality

Citácie - nová funkcionalita v aspi

Pre uľahčenie práce s textami, najmä ak texty potrebujete použiť v iných dokumentoch a k nim uviesť autora a zdroj.


Pri kliknutí na ikonku úvodzoviek vložíte do schránky bibliografickú citáciu na vybrané rozhodnutie alebo komentár. Po následnom vložení (ctrl + V) do textového editora napr. do Wordu, vložíte automaticky samotný text citácie.

Napr.:  Wolters Kluwer Civilný sporový poriadok - komentár [Systém ASPI].   [cit. 2016-8-9].  ASPI_ID KO160_2015SK. Dostupné v Systéme ASPI. ISSN: 1339-133X.

Táto bibliografická citácia dokumentu je vytvorená v súlade s normou ČSN ISO 690.