Vytvorené: Kategória: Aktuality

Doplnenie funkcionalít ASPI

V rámci približovania užívateľských funkcionalít vašim potrebám, prinášame doplnenie užívateľských nástrojov v rámci systému – možnosti zmeny v radení výsledkov vyhľadávania a priamy kontakt na obchodníka.


Vzhľadom na to, že za posledné mesiace pribudlo do systému ASPI množstvo zdrojov, niektoré zdroje sú pre užívateľov, ktorí si ich nepredplatili, uzamknuté. Keďže radenie výsledkov v ASPI využíva funkcionalitu LexRank (radenie podľa ich dôležitosti pre užívateľa), dochádza k premiešaniu výsledkov predplatených a nepredplatených. Keďže napr. pri väčšom množstve výsledkov môže toto spôsobovať orientačné problémy, doplnili sme pre vás v zozname výsledkov tlačítko, ktoré vám výsledky usporiada tak, že uzamknuté dá na koniec zoznamu, alebo na začiatok.

Súčasne v spodnej časti systému (obrázok nižšie) sme vám umožnili získať okamžitý kontakt na obchodného zástupcu, ktorý spravuje vašu licenciu a kedykoľvek vám poskytne pomoc a podporu.

Zrušili sme X-ká: pri dokumente, ktorý v rámci vašej licencie nemáte k dispozícií, budete o tom informovaní nasledovným oznamom:

Pri vyhľadávacích maskách pribudla ikonka hviezdičky, ktorá umožňuje

  • uloženie zadaného vyhľadania medzi obľúbené položky,
  • vytvorenie zástupcu ASPI na ploche vášho počítača, kedy sa vám ASPI otvorí vždy na zozname výsledkov zadefinovaného vyhľadávania alebo
  • vytvoriť hypertextový odkaz, pomocou ktorého otvoríte ASPI vždy na zozname výsledkov zadefinovaného vyhľadávania.