Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky a tipy - jún 2015

V máji sme pre Vás do ASPI pridali:


Predpredaj za výhodných podmienok:
Komentár k Zákonu o priestupkoch v ASPI

Nové postupy v navigátoroch:
Verejné obstarávanie - uchádzač

Nové v ASPI:

Nová monografia v ASPI:
Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mojmír Mamojka, 2014)

Zaktualizovali sme pre vás:

  • Stavebný zákon
  • Zákon o DPH

Audítorské predpisy: