Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 23. 5. 2018

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti GDPR (23. 5.2018) budú v ASPI vystavené nové vzory:


VZ464039 Žiadosť o povolenie cezhraničného spracúvania osobných údajov
VZ462028 Záznam o odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov
VZ462027 Súhlas so spracúvaním osobných údajov
VZ461023 Záznam o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov
VZ461022 Záznam o obmedzení spracúvania osobných údajov
VZ461021 Odpoveď na žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov
VZ461020 Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov
VZ461019 Záznam o vykonaní opravy osobných údajov
VZ461018 Odpoveď na žiadosť o opravu nesprávnych / doplnenie neúplných osobných údajov
VZ461017 Žiadosť o opravu nesprávnych / doplnenie osobných údajov
VZ461016 Záznam o vykonaní prenosu osobných údajov
VZ461015 Odpoveď na žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov za účelom ich prenesenia / prenesenie osobných údajov druhému prevádzkovateľovi
VZ461014 Žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov za účelom ich prenesenia / prenesenie osobných údajov druhému prevádzkovateľovi
VZ461012 Záznam o výmaze osobných údajov
VZ461011 Odpoveď na žiadosť o vymazanie osobných údajov
VZ461010 Žiadosť o vymazanie osobných údajov
VZ461008 Odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom
VZ461007 Žiadosť o prístup k osobným údajom
VZ460003 Záznam o likvidácii osobných údajov
VZ460002 Záznam o ukončení spracúvania osobných údajov na pôvodne určený účel (archivácia)

V module Publikácie pribudli aj:

- Birnstein, Martin; Golais, Ján; Valentová, Tatiana. GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - praktický komentár.
- Birnstein, Martin; Golais, Ján; Valentová, Tatiana. Zákon o ochrane osobných údajov - praktický komentár.