Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 11. 2019

ku dňu 30. 11. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra súdneho dvora EU za rok 2018 veciach DPH (44 záznamov)

Do modulu Literatúra:

 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (24 dokumentov)
 • DPH č. 11/2019 (9 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 11/2019 (10 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 11/2019 (6 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 11/2019 (16 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 11/2019 (8 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 10/2019 (15 dokumentov)
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančnej správy (1 dokument)
 • Ars Notaria č. 4/2018 (11 dokumentov) a č. 1/2019 (8 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 352-356, 358-412/2019 Z.z. (60 dokumentov)
 • BOZP č. 11/2019 (8 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 5/2019 (4 dokumenty)
 • Výber z nového časopisu Odpady:Odpady č. 1 -2/2019, 3-4/2019, 5-2019, 6-7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 (celkom 34 dokumentov za rok 2019), č. 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 (15 dokumentov za rok 2018)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Jurina, Rastislav; Kohút, Pavol; Kubica, Milan; Štetka, Peter; Švejdová, Nikola. Znalectvo - praktikum, 2. aktualizované vyd.. 2019

Komentáre:

 • Gašparíková, Božena; Takáč, Pavol. Zákon o odpadoch - komentár. 2019
 • Balog, Boris; Ferencz, Vojtech; Jokmanová, Diana; Škoda, Boris; Stratená, Martina. Zákon o regionálnej investičnej pomoci - praktický komentár. 2019

Rekonštrukcie komentárov:

 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní po novele č. 183/2017 Z.z., č. 268/2018 Z.z. a č. 177/2018 Z.z

Do modulu Preklady:

Do anglického jazyka:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník po novele zákonom č. 394/2019 Z.z.
 • Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 356/2019 Z.z., č. 371/2019 Z.z. a č. 390/2019 Z.z.
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 390/2019 Z.z.
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 375/2019 Z.z. a  č. 380/2019 Z.z
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele zákonom č. 390/2019 Z.z.

Do nemeckého jazyka:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 390/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 40 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 660 záznamov
 • 101 ESD rozhodnutí
 • 40 konsolidovaných znení

Domodulu Judikatúra:

 • DSP č. 3/2019 (25 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 1.12.2019 – 3.313.346 dokumentov,

tzn. od 1.11.2019 pribudlo 16.221 judikátov