Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 9. 2020

ku dňu 30. 9. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 9/2020 (11 dokumentov)
 • BOZP č. 9/2020 (9 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 7-8/2020 (24 dokumentov)
 • DPH č. 9/2020 (7 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 9/2020 (9 dokumentov)
 • Odpady č. 9/2020 (8 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 9/2020 (7 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (80 dokumentov)
 • Súkromné právo 4/2020 (5 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 233-237, 241-248, 250, 253, 254, 257-266, 269/2020 Z.z. (27 dokumentov)
 • Justičná revue č. 8-9/2020 (26 dokumentov)
 • COVID články (10 článkov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

 • Briestenský, Ladislav. Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 • Nevická, Denisa. Pracovnoprávne spory v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ.

komentáre:

 • Hronček, Róbert; Košíková, Veronika; Vargaeštok, Pavol. Zákon o registri partnerov verejného sektora - komentár. 2020
 • Záhora, Jozef. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii - komentár. 2020

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 89 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 280 záznamov

Do modulu Vzory:

11 upravených vzorov z oblasti BOZP:

 • Vz49018 - Vnútorný prevádzkovo bezpečnostný predpis
 • Vz49019 - Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým tehotným ženám
 • Vz49020 - Dopravno prevádzkový predpis
 • Vz49110 - Požiarny poriadok pre sklad horenie podporujúcich plynov
 • Vz49112 - Požiarny poriadok pre sklad propan-butanu
 • Vz49113 - Požiarny poriadok pre archív
 • Vz49114 - Požiarny poriadok pre knižnicu
 • Vz49115 - Požiarny poriadok pre stolársku dielňu
 • Vz49117 - Požiarny poriadok pre sklad horľavých plynov
 • Vz49201 - Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
 • Vz49213 - Posudenie zdravotných rizík a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 4/2020 (10 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí a nálezov ÚS (50 rozhodnutí)

Celkový počet judikátov k 1.10.2020 – 3.579.543 dokumentov,

tzn. od 1.9.2020 pribudlo 32.594 judikátov