Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 10. 2018

Ku dňu 1. 10. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (110 rozhodnutí)

Do modulu Literatúra:

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 9/2018 (9 článkov)

Dane a účtovníctvo č. 9/2018 (11 článkov)
DPH č. 9/2018 (10 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 9/2018 (8 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 9/2018 (8 článkov)
Právny obzor č. 1/1996 (12 dokumentov), č. 2/1996 (13 dokumentov), č. 1/1995 (18 dokumentov), č. 2/1995 (15 dokumentov), č. 3/1995 (13 dokumentov), č. 4/1995 (13 dokumentov), č. 5/1995 (16 dokumentov), č. 6/1995 (14 dokumentov)
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (30 dokumentov)
Súkromné právo č. 4/2018 (6 dokumentov)
Metodické usmernenia Finančnej správy (4 dokumenty)
Verejné obstarávanie č. 4/2018 (9 dokumentov)
BOZP č. 9/2018 (9 dokumentov)
Bulletin SAK č. 9/2018 (19 dokumentov)
Dôvodové správy (24 dokumentov) ku: 244-247, 249-253, 258-262, 263-266, 268-270, 272-275/2018 Z.z.
Duševné vlastníctvo č. 1/2018 (15 dokumentov)
Portál Národného inšpektorátu práce (3 dokumenty)
BOZP č. 7-8/2018 (11 dokumentov)
ZSP č. 4/2018 (3 dokumenty)
Dôvodové správy (17 dokumentov) ku: 183, 204-207, 221-223, 226, 231-233, 236, 237, 241-243/2018 Z.z.
Bulletin SAK č. 9/2018 (19 dokumentov)

Do modulu Publikácie:


monografie:

Briestenský, Ladislav. Sprievodca miestnou samosprávou, 2. dopln. a preprac. vyd.. 2018

komentáre:

Andraško, Jozef; Gábriš, Tomáš; Hochmann, Ján; Olejár, Daniel. Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov - komentár. 2018
Andraško, Jozef; Gábriš, Tomáš; Hochmann, Ján; Olejár, Daniel. Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) - komentár. 2018
Andraško, Jozef; Gábriš, Tomáš; Hochmann, Ján; Olejár, Daniel. Vyhláška o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov - komentár. 2018
Andraško, Jozef; Gábriš, Tomáš; Hochmann, Ján; Olejár, Daniel. Zákon o kybernetickej bezpečnosti - komentár. 2018
Balog, Boris; Jenčo, Ján; Kiča, Michal; Múčková, Beáta. Zákon o ochrane prírody a krajiny - komentár. 2018

rekonštrukcie komentárov:

Zákon č. 233/1995 Z.z. Exekučný zákon po novele zákonmi č. 2/2017 Z.z. a č. 264/2017 Z.z.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele zákonmi č. 91/2016 Z.z., č. 33/2011 Z.z., č. 125/2016 Z.z., č. 262/2011 Z.z., č. 316/2016 Z.z. a č. 313/2011 Z.z.
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele zákonmi č. 91/2016 Z.z., č. 125/2016 Z.z., č. 316/2016 Z.z., č. 152/2017 Z.z. a č. 236/2017 Z.z.
Zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok po novele zákonmi č. 125/2016 Z.z., č. 298/2016 Z.z. a č. 339/2016 Z.z.
Zákon č. 222/2004 Z.z. Zákon o DPH po novele zákonmi č. 258/2009 Z.z., č. 297/2016 Z.z., č. 471/2009 Z.z. a č. 298/2016 Z.z.
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov po novele zákonmi č. 437/2015 Z.z., č. 440/2015 Z.z. a č. 341/2016 Z.z.

Do modulu Preklady:

- Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. po novele zákonom č. 269/2018 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

125 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

83 záznamov

Do modulu Vzory:

1 upravený vzor z oblasti Stavebné konania:
- Vz11098 Rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 4.10.2018 – 2.906.678 dokumentov,
tzn. od 1.9.2018 pribudlo 34.012 judikátov