Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 12. 2019

ku dňu 31. 12. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Bulletin SAK č. 11/2019 (23 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (67 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 12/2019 (13 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 12/2019 (6 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 12/2019 (11 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 12/2019 (6 dokumentov)
 • DPH č. 12/2019 (9 dokumentov)
 • Právny obzor č. 5/2019 (9 dokumentov), 6/2019 (11 dokumentov)
 • Dôvodové správy k  393, 413-415, 417-426, 428-438, 440-479, 490-499, 502-507/2019 Z.z. (81 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 5/2019 (3 dokumenty)
 • Zo súdnej praxe č. 6/2019 (2 dokumenty)
 • BOZP č. 12/2019 (8 dokumentov)
 • Výber z nového časopisu Odpady:Odpady č. 3-8/2018 (32 dokumentov), Odpady 12/2019 (4 dokumenty)

Do modulu Publikácie

Komentáre:

 • Horvat, Matej. Živnostenský zákon - komentár. 2019
 • Mikula, Jozef. Vyhláška o vyhradených technických zariadeniach - komentár. 2019
 • Laktišová, Simona. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - komentár. 2019
 • Laktišová, Simona. Zákon o životnom minime - komentár. 2019
 • Laktišová, Simona. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi - komentár. 2019

České monografie:

 • Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva.
 • Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání.
 • Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
 • Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?
 • Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Do modulu Preklady:

Do anglického jazyka:

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele zákonom č. 420/2019 Z.z. a zákonom č. 474/2009 Z.z.
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 460/2019 Z.z.
 • Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 476/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 112 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 47 záznamov
 • 47 ESD rozhodnutí
 • 25 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

 • Zbierka NS č. 5/2019 (22 rozhodnutí)
 • Zbierka NS č. 6/2019 (15 rozhodnutí)
 • DSP č. 4/2019 (16 rozhodnutí)
 • Zo súdnej praxe č. 5/2019 (10 rozhodnutí)
 • Zo súdnej praxe č. 6/2019 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 7.1.2020 – 3.349.159 dokumentov,

tzn. od 1.12.2019 pribudlo 35.813 judikátov