Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 7. 2019

Ku dňu 31. 7. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (5 dokumentov)
 • DPH č. 7-8/2019 (14 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 7-8/2019 (14 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 7-8/2019 (11 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 7-8/2019 (12 dokumentov)
 • Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 6/2019 (22 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 3/2019 (5 dokumentov)
 • BOZP č. 7-8/2019 (9 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 7-8/2019 (11 dokumentov)
 • z portálu NIP (1 dokument)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Balog, Boris; Fakla, Martin; Tittlová, Marcela. Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. 2019
 • Ondrejková, Ľudmila. Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov. 2019

Komentáre:

 • Klimek, Libor. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze - komentár. 2019
 • Domin, Marek. Zákon o volebnej kampani - komentár. 2019

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 76 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 871 záznamov
 • 49 konsolidovaných znení

Do modulu Vzory:

Rodinné právo (7 upravených vzorov):

 • Vz05057 Návrh na ustanovenie opatrovníka zomretému domnelému otcovi
 • Vz05058 Návrh na určenie otcovstva proti opatrovníkovi zomretého domnelého otca
 • Vz05062 Návrh na osvojenie dieťaťa manželom rodiča
 • Vz05063 Návrh na osvojenie dieťaťa manželmi
 • Vz05065 Návrh na zrušenie osvojenia
 • Vz05067 Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia o zapretí otcovstva
 • Vz05069 Návrh na schválenie právneho úkonu maloletého - obdarovanie dieťaťa (nehnuteľnosť)

Do modulu Judikatúra:

 • Zbierka stanovísk a rozhodnutí NS č. 3/2019 (10 rozhodnutí)
 • Rozhodnutia Ústavného súdu z roku 2018 (38 dokumentov)

Celkový počet judikátov k 31. 7. 2019 – 3.194.824 dokumentov,

tzn. od 1.7.2019 pribudlo 70.443 judikátov