Vytvorené: Kategória: Aktuality

Publikácie – zlúčenie komentárov a monografií

Z technických dôvodov sme v rámci systému ASPI zlúčili komentáre a monografie pod jednu ikonku – PUBLIKÁCIE.


Vzhľadom na rozrastajúci sa počet zdrojov, s ktorými v rámci systému ASPI máte možnosť pracovať, a s ohľadom na príbuznosť obsahového zamerania komentárov a monografií, došlo k ich zlúčeniu pod jednu ikonku publikácie.

Kliknutím na ikonku publikácií sa vám rozbalí menu, v rámci ktorého máte možnosť si vybrať medzi ponukou:

  • komentáre – ukáže sa vyhľadávacia maska nad komentármi tak, ako ju poznáte dnes
  • komentáre podľa nakladateľa – ukáže sa ďalšie rozbaľovacie menu so zoznamom nakladateľov, ktorých komentáre sú zaradené v ASPI (C.H. BECK, Iura Edition, Protimonopolný úrad SR, Wolters Kluwer)
  • monografie – ukáže sa vyhľadávacia maska nad monografiami tak, ako ju poznáte dnes
  • monografie podľa nakladateľa – ukáže sa ďalšie rozbaľovacie menu so zoznamom nakladateľov, ktorých monografie sú zaradené v ASPI (Asociácia pracovného práva, CZ NIC, Via Iuris, Wolters Kluwer)