4. odborná online konferencia k pracovnému právu

V predaji
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Seminár

Dátum od
19.10.2022

Dátum do
20.10.2022

Možnosti a limity konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

Dátum konania:

 • 19. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h
 • 20. 10. 2022 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia

 • online cez MS Teams

Odborní garanti

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Usporiadateľ

 • Wolters Kluwer SR s. r. o.

Partneri

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • Portál www.pracovnepravo.sk


Registračné poplatky

Účastnícky poplatok 195 € + DPH

V tejto cene je zahrnuté:

 • 2-dňová online konferencia
 • prezentácie lektorov, záznam z konferencie
 • vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
 • 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31.12.2022)

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.7.2022
 zľava 20 %

od 1.8. do 31.8.2022 zľava 10 %

od 1.9.2022

195 €   156 €

195 €   175,50 €

195 €

*Ceny sú uvedené bez DPH.


Viac informácií o programe nájdete tu. 

>>PROGRAM & DETAILY <<<

 

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2022. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie.
V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky:

 • Do 10. 10. 2022 – 80 % účastníckeho poplatku
 • Od 11. 10. 2022 do 18. 10. 2022 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Bližšie informácie: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 / 58 10 20 12

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.