Balíček: Pracovné právo II.


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Balíček obsahuje tri originálne publikácie, ktoré detailne riešia špecifické oblasti pracovného práva. Sú reakciou na turbulentnosť zmien v pracovnom práve, ktoré zažíva aplikačná prax nielen vo vlastnej súdnej praxi, ale najmä v novelizovanej alebo novoprijatej právnej úprave.

Publikácia „Vnútropodnikové predpisy. Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa" prináša nielen teoretický, ale najmä praktický pohľad na kreovanie vnútropodnikového prostredia zamestnávateľa, a to predovšetkým v súvislosti s existujúcimi súdnymi rozhodnutiami determinujúcimi oboznamovanie zamestnancov, predmet úpravy či vôbec účel prijatia konkrétnych druhov vnútropodnikových predpisov.

Nanajvýš aktuálna monografia „Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa" ponúka nový pohľad na uvedenú problematiku nielen v súvislosti s prijatím nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, ale aj na ostatné druhy prekážok v práci na strane zamestnávateľa vo väzbe na iné druhy neprítomnosti zamestnancov na pracovisku.

Publikácia „Neplatné skončenie pracovného pomeru" reaguje nielen na nesprávnu aplikačnú prax v súvislosti s uspokojením nárokov zamestnancov, ale aj na nové európske súdne rozhodnutia.

Publikácie sú určené predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, zástupcom zamestnancov, ale aj širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu.

Publikácie možno zakúpiť aj samostatne (v pôvodnej nezľavnenej cene).

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.