Dane a účtovníctvo v praxi

V predaji - počet čísiel 10
Cena ročného predplatného: 124,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 10
Cena ročného predplatného: 154,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 10
Cena ročného predplatného: 194,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
64

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1335-7034

ISSN
1338-175X

ISSN
1338-175X

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd

Časopis je určený:

 • účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
 • audítorom a daňovým poradcom,
 • ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články s praktickými príkladmi na aktuálne témy z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd podnikateľských subjektov,
 • informácie o legislatívnych zmenách a všetkých súvisiacich novinkách,
 • vybrané otázky čitateľov z praxe.

Autormi príspevkov sú kvalifikovaní odborníci z jednotlivých univerzít, ministerstiev, daňoví poradcovia, audítori a mnohí ďalší experti z praxe. Publikované články recenzujú členovia redakčnej rady časopisu – poprední špecialisti z ekonomickej a právnej oblasti.

  Dane a účtovníctvo Minimum Dane a účtovníctvo Štandard Dane a účtovníctvo Premium
Dane a účtovníctvo v praxi

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005 + zadanie 5 otázok ročne

Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 800)

 
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

   
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

   

Používaním online verzie získate navyše:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla,
 • archív článkov od roku 2005,
 • rýchly prístup k právnym predpisom v sekcii „Legislatíva", týždenne aktualizovaných, v časových rezoch,
 • užitočné prehľady základných daňových, účtovných a mzdových informácií v prehľadných tabuľkách,
 • možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
 • komentáre a judikatúra k vybraným zákonom,
 • ekonomické aktuality, novinky z DR SR a MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka,
 • denne aktualizovaný daňový kalendár.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Využite všetky výhody moderného predplatného!

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Využite možnosť 10-dňového testovania časopisu Dane a účtovníctvo v praxi – online, a sami si overte kvalitu ponúkaných informácií a služieb >>>

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov