Justičná revue

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 179,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1335-6461

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Mesačník obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. Odbornú stránku predložených príspevkov posudzuje redakčná rada na základe odborných recenzných posudkov. Súčasťou časopisu sú aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa uverejňujú na základe výberu spomedzi rozhodnutí prijatých v ostatných dvoch až troch mesiacoch pred ich uverejnením v Justičnej revue.

Časopis Justičná revue je určený pre širokú právnickú obec – advokátov, notárov, prokuratúry, orgány štátnej správy, ale aj pre podnikateľskú verejnosť.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.