Právo pre ROPO a obce v praxi

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 115,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 165,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 215,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
24

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1337-7523

ISSN
1337-7523

ISSN
1337-7523

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce

 • monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku,
 • mapuje legislatívu určenú starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom, riaditeľom (manažérom) rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe,
 • informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

 • starostom/primátorom, ekonómom, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC,
 • riaditeľom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

Obsahom časopisu sú odborné články na aktuálne témy, pravidelné rubriky – Správne právo, Hospodárenie, Z právnej praxe, Otázky a odpovede, Z judikatúry, ako aj vzory právnych dokumentov, návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.

Súčasťou predplatného je prístup na internetový portál www.ropoaobce.sk

Výhody vyplývajúce z využívania internetového portálu:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla – ešte pred doručením časopisu v tlačenej podobe,
 • online verzia časopisu, kde okrem iného nájdete archív všetkých článkov vydaných v časopise od roku 2010;
 • daňový kalendár s prehľadne spracovanými povinnosťami,
 • krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky z FR SR a MF SR, Zbierky zákonov,
 • rýchly prístup k vybraným právnym predpisom, týždenne aktualizovaných v časových rezoch
 • prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z oblastí daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí,
 • možnosť zadať vlastné otázky, na ktoré Vám zodpovie náš odborný tím autorov a ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile,
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
 • prístup k mnohým praktickým, odborne spracovaným vzorom dokumentov,
 • judikatúra k vybraným právnym predpisom,
 • komentáre k najdôležitejším zákonom pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie.

 

Právo pre ROPO a obce Minimum

Právo pre ROPO a obce Štandard

Právo pre ROPO a obce Prémium

Aktuality (krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality)

     

Právo pre ROPO a obce v praxi
(tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2010 + zadanie 5 otázok ročne)

     

Obec/Mesto (viac odborných článkov, praktických príkladov, aktualít a ďalších informácií pripravených naším renomovaným autorským kolektívom)

 

   

Otázky & odpovede Online
zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 500)

 

   

Judikatúra
k vybraným právnym predpisom

 

 

 

Vzory s garanciou aktuálnosti

 

 

 

Aktualizované komentáre
v časových rezoch:

 • zákon o obecnom zriadení
 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • zákon o miestnych daniach
 • zákon o dani z motorových vozidiel
 • zákon o priestupkoch
 • daňový poriadok
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o sociálnom fonde
 • zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon o sťažnostiach
 • zákon o miestnom poplatku za rozvoj
     


Informácia pre nových predplatiteľov:


Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.