Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

ASPI produkt

Časopis je dostupný
v systéme ASPI

V predaji - počet čísiel 13
Cena ročného predplatného: 105,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 13
Cena ročného predplatného: 145,00 € / 12 čísel
V predaji - počet čísiel 13
Cena ročného predplatného: 195,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
32

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1337-0197

ISSN
1337-0197

ISSN
1337-0197

Odborný mesačník obsahujúci informácie z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

Cieľom je:

 • monitorovať dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • mapovať aktuálnu legislatívu pre verejnú správu,
 • informovať a radiť prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

 • účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC,
 • účtovníkom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • ďalším záujemcom o túto problematiku.

Časopis je prehľadne členený na tematické oblasti, napr. účtovníctvo, účtovné súvzťažnosti, dane, poznatky z praxe, hospodárenie, výber z legislatívy, poradňa pre čitateľov, kalendár povinností a ďalšie aktuality.

Súčasťou predplatného je prístup na internetový portál www.ropoaobce.sk

Výhody vyplývajúce z využívania internetového portálu:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla – ešte pred doručením časopisu v tlačenej podobe,
 • online verzia časopisu, kde okrem iného nájdete archív všetkých článkov vydaných v časopise od roku 2010;
 • daňový kalendár s prehľadne spracovanými povinnosťami,
 • krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky z FR SR a MF SR, Zbierky zákonov,
 • prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť,
 • rýchly prístup k vybraným právnym predpisom, týždenne aktualizovaných v časových rezoch
 • prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z oblastí daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí,
 • možnosť zadať vlastné otázky, na ktoré Vám zodpovie náš odborný tím autorov a ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile,
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
 • vzory, v ktorej nájdete prístup k viac ako 30 odborne spracovaným vzorom, ktoré si môžete stiahnuť a editovať podľa vlastných požiadaviek,
 • judikatúra k vybraným právnym predpisom,
 • komentáre k najdôležitejším zákonom pre obce, rozpočtové a príspevkov organizácie.

 

Účtovníctvo ROPO a obcí Minimum

Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard

Účtovníctvo ROPO a obcí Premium

Aktuality (krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality)

     

Výzvy (prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť)

     

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009 + zadanie 5 otázok ročne

     

Z praxe (viac odborných článkov, praktických príkladov, aktualít a ďalších informácií pripravených naším renomovaným autorským kolektívom)

 

   

Otázky & odpovede Online
zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 500)

 

   

Judikatúra
k vybraným právnym predpisom

 

 

 

Aktualizované komentáre
v časových rezoch:

 • zákon o obecnom zriadení
 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • zákon o miestnych daniach
 • zákon o dani z motorových vozidiel
 • zákon o priestupkoch
 • daňový poriadok
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o sociálnom fonde
 • zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon o sťažnostiach
 • zákon o miestnom poplatku za rozvoj
     

Vzory s garanciou aktuálnosti

 

 

 

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.Informácia pre nových predplatiteľov: