Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

V predaji - počet čísiel 12
V predaji - počet čísiel 12
V predaji - počet čísiel 12
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Počet strán
32

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1337-0197

ISSN
1337-0197

ISSN
1337-0197

Odborný mesačník obsahujúci informácie z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

Cieľom je:

 • monitorovať dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • mapovať aktuálnu legislatívu pre verejnú správu,
 • informovať a radiť prostredníctvom erudovaných odborníkov.

Časopis je určený:

 • účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC,
 • účtovníkom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • ďalším záujemcom o túto problematiku.

Časopis je prehľadne členený na tematické oblasti, napr. účtovníctvo, účtovné súvzťažnosti, dane, poznatky z praxe, hospodárenie, výber z legislatívy, poradňa pre čitateľov, kalendár povinností a ďalšie aktuality.

Súčasťou predplatného je prístup na internetový portál www.ropoaobce.sk

Výhody vyplývajúce z využívania internetového portálu:

 • skorší prístup k článkom aktuálneho čísla – ešte pred doručením časopisu v tlačenej podobe,
 • online verzia časopisu, kde okrem iného nájdete archív všetkých článkov vydaných v časopise od roku 2010;
 • daňový kalendár s prehľadne spracovanými povinnosťami,
 • krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky z FR SR a MF SR, Zbierky zákonov,
 • prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť,
 • rýchly prístup k vybraným právnym predpisom, týždenne aktualizovaných v časových rezoch
 • prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z oblastí daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí,
 • možnosť zadať vlastné otázky, na ktoré Vám zodpovie náš odborný tím autorov a ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile,
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri,
 • vzory, v ktorej nájdete prístup k viac ako 30 odborne spracovaným vzorom, ktoré si môžete stiahnuť a editovať podľa vlastných požiadaviek,
 • judikatúra k vybraným právnym predpisom,
 • komentáre k najdôležitejším zákonom pre obce, rozpočtové a príspevkov organizácie.

 

Účtovníctvo ROPO a obcí Minimum

Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard

Účtovníctvo ROPO a obcí Premium

Aktuality (krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality)

     

Výzvy (prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť)

     

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009 + zadanie 5 otázok ročne

     

Z praxe (viac odborných článkov, praktických príkladov, aktualít a ďalších informácií pripravených naším renomovaným autorským kolektívom)

 

   

Otázky & odpovede Online
zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 500)

 

   

Judikatúra
k vybraným právnym predpisom

 

 

 

Aktualizované komentáre
v časových rezoch:

 • zákon o obecnom zriadení
 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • zákon o miestnych daniach
 • zákon o dani z motorových vozidiel
 • zákon o priestupkoch
 • daňový poriadok
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o sociálnom fonde
 • zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon o sťažnostiach
 • zákon o miestnom poplatku za rozvoj
     

Vzory s garanciou aktuálnosti

 

 

 

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.Informácia pre nových predplatiteľov: